Din webbläsare stöds inte längre helt och vissa funktioner kanske inte fungerar som avsett.

Integritetspolicy

Vi på OneMed Sverige AB, org.nr. 556764-4140, (”OneMed”) är måna om att hantera personuppgifter på ett tryggt sätt och vill att våra kunder ska känna sig trygga med hur vi hanterar deras personuppgifter. Nedan följer vår integritetspolicy och information om vilka personuppgifter vi hanterar, hur vi behandlar dem, hur länge vi sparar uppgifterna och om dina rättigheter som brukare, kund eller som på något sätt är användare av OneMeds system. 

Om du har några frågor kring OneMeds hantering av personuppgifter så är du välkommen att kontakta DPO@onemed.com

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vid användning av OneMeds programvaror (OneMed.se, Vårdtagarportalen och Guide) registreras och behandlas personuppgifter i form av användarens namn, e-mail och uppgifter om vilken sjukvårdsenhet användaren tillhör. Därutöver behandlas även personuppgifter när beställningen gäller en enskild brukare i form av namn, adress, personnummer, uppgifter om hjälpmedelsområde, uppgifter om förskrivna hjälpmedel och vidtagna behandlingsåtgärder. 

När OneMed behandlar personuppgifter på uppdrag av vårdgivaren så är vårdgivaren personuppgiftsansvarig och OneMed personuppgiftsbiträde. När en brukare har registrerat en fullmakt hos oss så är OneMed personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i form av namn och personnummer tillhörande fullmaktstagaren. 

 

Vad använder vi personuppgifter till?

OneMed levererar medicinskt förbrukningsmaterial och som en del i orderläggningen registrerar kunderna sina brukares personuppgifter i vårt system. Dessa uppgifter behandlas sedan av oss i syfte att uppfylla de tjänster som kunden har kontrakterat oss att genomföra. OneMed behandlar även personuppgifter i syfte att kunna identifiera användaren vid inloggning samt säkerställa användarens behörighet för programvarornas olika funktioner. 

 

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Kundens data lagras så länge det finns ett gällande avtal mellan kunden och OneMed eller när det finns en annan grund för denna lagring, exempelvis Bokföringslagen. När kundens data inte längre ska lagras av OneMed så avidentifieras eller raderas uppgifterna. 

OneMed kan även avidentifiera eller radera personuppgifter vid en annan tidpunkt om kunden ger särskilda instruktioner om detta. 

 

Säkerhetsåtgärder

OneMed strävar alltid efter att hålla en hög säkerhetsnivå med hänsyn till de särskilda risker som är förenade med behandlingen av personuppgifter och graden av känslighet för de uppgifter som behandlas. OneMed arbetar kontinuerligt med informations- och IT-säkerhet för att förebygga och förhindra obehörig åtkomst så att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt i enlighet med våra riktlinjer. 

OneMed säkerställer att personer med behörighet att behandla personuppgifterna har åtagit sig att iaktta sekretess för sådan behandling eller omfattas av en lämplig lagstadgad tystnadsplikt. 

 

Kundens rättigheter

Som kund har du rätt att komplettera eller uppdatera uppgifter som saknas och är relevanta samt att få felaktig information om dig rättad. Om du exempelvis vill be om ett registerutdrag, rättelse eller radering av personuppgifter kan du kontakta vår kundservice. Denna rätt har även den som har personuppgifter registrerade hos OneMed i anslutning till en fullmakt, d.v.s. fullmaktstagaren. I dessa fall ska fullmaktstagaren själv lämna in en begäran om exempelvis rättning till OneMed. 

 

Cookies (kakfiler)

En cookie (kakfil) är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid senare besök på den aktuella webbplatsen. OneMed använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök. Vi använder inte cookies för att lagra personuppgifter.

Våra programvaror använder tre cookies: 

  1. Sessionscookie som utgår 20 minuter efter att sessionen har avslutats. 
  2. Språkcookie för att veta vilket språk du valt och denna sparas permanent eller till att du väljer att rensa bort den.
  3. Autentiseringscookie som håller ditt användarnamn som utgår 20 minuter efter senaste användningen. 

I cookies lagras således information om session, språkval och användarnamn. Dessa används för att programvarorna ska minnas dina val under användning samt kunna hantera din inloggning. 

Förutom våra egna cookies, kan vi också använda oss av tredjepartscookies. Dessa är statistiska cookies som hjälper OneMed att förstå hur besökare interagerar med hemsidan, genom att samla in och rapportera uppgifter. 

Du kan när som helst neka alla cookies, förutom nödvändiga cookies, helt och hållet genom att ändra inställningarna i din webbläsare i din dator, surfplatta eller smartmobil. Var inställningarna finns beror på vilken webbläsare du använder. Du bör dock vara medveten om att ett nekande av cookies innebär att det kommer finnas funktioner och tjänster som du inte kommer att kunna använda på webbplatsen eftersom de är beroende av cookies. 

Du kan välja bort kakor från Google Analytics här.