Din webbläsare stöds inte längre helt och vissa funktioner kanske inte fungerar som avsett.

Om OneMed

I hela Europa står vi inför stora utmaningar som sätter press på sjukvårdssystemen. Antalet människor i behov av vård blir större när människor lever längre, många med kroniska sjukdomar. Stora delar av sjukvården kämpar med ökande budgetunderskott och bristen på sjukvårdspersonal blir allt större. Samtidigt ökar människors förväntningar på vården.

Som partner inom tjänster och produkter till sjukvården i Europa har vi ett ansvar att vara en del av lösningen på dessa utmaningar - nu och för kommande generationer. OneMed underlättar sina kunder att snabbare ge rätt vård, med rätt produkter. Vi mäter vår framgång i hur väl våra kunder inom hälso- och sjukvården uppnår sina mål och visioner:

Förbättrad vårdkvalitet
Utveckla miljö- och CSR-arbetet
Sänkt totalkostnad

Vår vision

OneMed tar ansvar genom hela värdekedjan. Genom att se till att våra produkter tillverkas under goda förhållanden, genom att våra transporter lämnar ett så litet miljöavtryck som möjligt och genom ett kvalitetstänk som utgår från arbetssätt och processer, miljöpåverkan och socialt ansvarstagande.

Vår syn på miljöarbete är densamma som den vi har när vi arbetar med förbättringsinitiativ kring totalkostnad och vårdkvalitet - verkliga handlingar med mätbara resultat värderas högre än stora ord och tomma löften. Vi arbetar med många verktyg för att uppnå detta – exempelvis ökar vi antalet lastbilar som drivs med RME100 (rapsbränsle), vi kan klimatkompensera som en del av avtal och vi driver aktivt utvecklingen framåt genom att, tillsammans med våra kunder, ställa högre krav på våra leverantörer.

Vi tar ansvar på liknande sätt när det gäller sociala frågor och rättvisa produktionsförhållanden. Vår bransch är inte ledande inom CSR och processerna tar tid. Men för oss är det viktigt att fortsätta ställa krav och inte överge ambitionen att förbättra människors vardag.

Har du frågor?

Kontakta vår kundservice

Kontakta oss