Din webbläsare stöds inte längre helt och vissa funktioner kanske inte fungerar som avsett.

Leveransvillkor

Genom att skicka beställningsformuläret bekräftar du att du har läst leverans- och betalningsvillkoren, att du accepterar dem och att du har åtagit dig att följa dem.


Besökstid

Beställningstjänsten är öppen dygnet runt, alla dagar på året. Uppdateringar som görs utanför öppettiderna kan orsaka korta serviceavbrott, vilket vi kommer att försöka meddela på hemsidan.

Avhämtning av varor på lagret och leverans till kund sker enligt de leveransplaner som avtalats mellan OneMed och kunden. Beställningsdagens leverans- och prisvillkor gäller för beställningen.


Levereringsmetoder

Beställningen levereras till kunden som ett postpaket till valt postutlämningsställe eller som hemleverans direkt till mottagaren. I samband med hemleveranstjänsten kan kunden välja hur leveransen ska göras.

De beställda produkterna levereras med posten i ett transportpaket, från vilket innehållet i paketet inte kan identifieras.


Taxa

Priserna inkluderar moms, men ej fraktkostnader. Om det finns tydliga prisfel i prislistan kommer varan inte att säljas till ett klart lägre pris om det kan antas att kunden har förstått felets existens.

Vi kontrollerar alltid priserna vid bearbetningstillfället. När priset sjunker anpassar vi priserna efter kundens öppna beställning. Om priset på produkten ökar innan beställningen skickas kommer vi att leverera den till det ursprungliga priset.

Leveranstidsuppskattningar har upprättats baserat på information från importörer och tillverkare. OneMed Oy eller de leverantörer som det använder är inte ansvariga för förseningar orsakade av oförutsedda förändringar som kommer utanför deras inflytandesfär.

OneMed Oy förbehåller sig rätten att begränsa försäljningen av produkter i exceptionellt stora partier. OneMed Oy säljer inte sina produkter för återförsäljning.


Tillhandahållande

I frågor som rör beställningar, leveranser och produkter finns vår kundtjänst tillgänglig på vardagar kl. 8.00-16.00:

Kundtjänst 020 786 6860 Kundtjänst e-post: asiakaspalvelu@onemed.com.

En färdig beställning behandlas inom fem dagar efter mottagandet. Klarorder betyder en beställning där alla produkter finns på vårt lager och reserverade för beställningen. Om det är OneMed Kotiin! -urvalsordning, betalningssättet måste också godkännas. Produkterna av en enstaka beställning kan levereras i flera försändelser, om en del av beställningen finns kvar för senare leverans. OneMed Hem! - urval kan köparen alternativt acceptera antingen försenad leverans av produkten eller annullering av beställningen. Om beställningen endast innehåller självprisprodukter debiteras fraktkostnaderna normalt enligt gällande prislista.

Kunden förbinder sig till de leveransvillkor som gäller vid varje beställning.


Orderbekräftelse

När beställningen mottagits skickas en orderbekräftelse via e-post. Kunden bör alltid kontrollera innehållet i orderbekräftelsen. Om du har några frågor, vänligen kontakta vår kundtjänst omedelbart. Handlingen med kundtjänst kommer att påskyndas om du anger ordernummer i samband med frågan.

Kontrollera den levererade beställningen direkt efter att du tagit emot den. Eventuella avvikelser ska omgående rapporteras till vår kundtjänst.


Betalning

Observera att de som beställs via hemkundsportalen OneMed Kotiin! - det går endast att betala för produkterna i urvalet med kortbetalning.

I samband med beställningen görs en täckningsreservation på betalkortet. OneMed Oy fakturerar endast levererade produkter.


Restaurering

OneMed Oy erbjuder sina kunder OneMed Kotiin! - urval, 14 dagars returrätt. Observera att returer avtalas med vår kundtjänst innan returen. All nödvändig information för en gratis retur kan erhållas från vår kundtjänst. OneMed Oy står för returkostnaderna när returen har skett i enlighet med givna instruktioner via Postis kundreturservice.

Att helt enkelt inte hämta eller returnera varorna räcker inte för att avbryta transaktionen.

Vid retur, kontrollera att produkten är säljbar och i originalförpackningen. Märkning får inte göras på förpackningen. Enligt lagen är köparen ansvarig för värdeminskningen om han tagit varan i bruk.

Returrättens begränsningar bestäms enligt 6 kap 16 i konsumentskyddslagen: Hygien- och intimprodukter har inte returrätt efter öppning av förpackningen, eftersom varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas för försäljning.

OneMed Oy kommer att returnera till kunden alla betalningar som erhållits från kunden avseende de returnerade produkterna, inklusive eventuella leveranskostnader, utan dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter att företaget mottagit de returnerade produkterna tillbaka eller tills kunden har bevisat att ett verifierbart sätt att han har skickat tillbaka produkterna. Återbetalningen inkluderar fraktkostnaden om kunden returnerar hela beställningen.

OneMed Oy utför återbetalningen med det betalningssätt som kunden har betalat för beställningen och på ett sådant sätt att kunden inte ådrar sig kostnader för att returnera tjänsterna.


Klagomål

Om den levererade produkten är felaktig eller defekt, kunden ska omedelbart meddela OneMeds kundtjänst.

Vi levererar en ny produkt utan kostnad. Om detta inte är möjligt kommer vi att returnera den prestanda vi fått för produkten efter att ha mottagit produktreturen. Returinstruktioner finns i avsnittet Retur.

Ett klagomål i fritt format kan lämnas in antingen via e-post till adressen asiakaspalvelu@onemed.com eller per brev till kontoret på adressen nedan:

OneMed Oy
PL 10/ Metsäläntie 20
00320 Helsingfors


Kunddata och dataskydd

Kunduppgifter lagras i OneMed Oys kundregister. Du kan läsa mer detaljerad information om de lagrade uppgifterna och dess användning i sekretesspolicyn som publiceras i tjänsten.

Vi använder cookies i tjänsten, vars användning beskrivs närmare i tjänsten.


Tvistlösning och plats

Som ska avgöras av konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi). Innan ärendet tas upp till konsumenttvistenämnden ska konsumenten kontakta magistraternas konsumentrådgivning (www.kuluttajaneuvonta.fi).

I samband med EU:s ODR-förordning (Online Dispute Resolution) har kunden även möjlighet att använda European Consumer Centers forum ec.europa.eu/odr som tvistlösningskanal.

Kunden kan väcka talan mot OneMed Oy angående tvister som härrör från avtalets skuldförhållande antingen vid tingsrätten i OneMed Oy:s hemort eller vid tingsrätten i den ort i Finland där han har sin hemvist.

Om kunden inte har hemvist i Finland handläggs tvister i tingsrätten på OneMed Oy:s hemort.

Advokatavgifter ersätts inte eftersom konsumentrådgivningen och konsumenttvistnämnden erbjuder gratis hjälp med att lösa tvister.